Riesjard Schropp fotograaf

PERSBERICHT

bij het verschijnen van het boek:

"DROGE VOETEN, water in de Brabantse Delta"

Riesjard Schropp: het boek: DROGE VOETEN, water in de Brabantse Delta Riesjard Schropp: het boek: DROGE VOETEN, water in de Brabantse Delta

De onzekere relatie tussen water, landschap en de mensen die er wonen is het thema van het boek Droge Voeten van Sietse van der Hoek en fotograaf Riesjard Schropp. Het is door en dankzij het water dat Nederland voortdurend verandert, zowel het lage als het hoge deel. West-Brabant is er een mooi voorbeeld van. Nergens in Nederland vind je zoveel drastische overgangen tussen het lage zee- en rivierenland en de hoge zandgronden als in dit deel van Brabant.

Omdat West-Brabant zich in vijf verschillende landschappen en bestaanswijzen laat kennen, is Droge Voeten verdeeld in vijf afdelingen. En wel: de polders van het Scheldekwartier, het hellende vlak tussen België en Breda, de prairies langs de Donge, mysteries aan de oevers van de rivier, het Hollandse land van Nassau. Het boek geeft antwoord op vragen naar het geheim van de voetballer Pierre van Hooijdonk en de bosbeekjuffer bij Chaam, de rijkdom van het Oranjehuis, de stank en het verdriet van Dongen, de zinloze dood van honderden soldaten op een schiereiland, de 'verrandstedelisering' van Brabant en de 'brabandisering' van heel Nederland.

De eerste exemplaren van Droge Voeten zijn in juli officieel overhandigd aan de laatste voorzitters van de waterschappen in West-Brabant die gefuseerd zijn tot het waterschap Brabantse Delta.

(in de bijlage bij dit bericht: een paar fotopagina's)

Het boek DROGE VOETEN is een luxe gebonden uitgave met los stofomslag. Het formaat is 17x25cm en telt 274 bladzijden met 365 briljante kleurenfoto's.

Vormgegeving: Ronald Boiten en Irene Mesu.

Uitgever: Uitgeverij Kemper Veldhoven, Postbus 313, 5500 AH Veldhoven.

ISBN 90 70295 083

DROGE VOETEN is verkrijgbaar in elke boekhandel en kost € 29,50. Informeer bij uw boekverkoper, of maak € 29,50 over op bankrek 11 67 77 885 t.n.v. Riesjard Schropp te Breda onder vermelding van Uw naam en adres en U krijgt het boek zonder verdere kosten per post thuisbezorgd.