Riesjard Schropp fotograaf

boekje "Welkom Thuis", bijzondere mensen

cover-250pix-g

boekje "Welkom Thuis" (PDF)

Aline Zwierstra, directie Wonen Breburg:

"Een belangrijk deel van de missie van WonenBreburg is het huisvesten van mensen die dat moeilijker op eigen kracht redden, door een laag inkomen, een maatschappelijke, fysieke of verstandelijke beperking of doordat ze dak- en/of thuisloos zijn. Op het gebied van wonen, welzijn en zorg werken we samen met organisaties, om de huisvesting voor deze groep mogelijk te maken. In Tilburg en Breda zijn, verspreid over de steden, huisvestingsprojecten te vinden waarin mensen bijvoorbeeld beschermd wonen, of met begeleiding. Maar wat betekent dit concreet? Hoe wonen deze mensen? Wat is hun verhaal?
 
Om de woorden in onze missie letterlijk een gezicht te geven, hebben we het boekje 'Kom binnen' gemaakt. Bij vijftien bewoners mocht WonenBreburg binnenkijken in hun thuis en in hun leven. De bewoners in dit boekje zijn de mensen achter onze missie; zij wonen in de bijzondere woonprojecten van WonenBreburg. Soms met begeleiding, soms met zorg of ondersteuning zodat ook zij – voor wie dat anders niet zo vanzelfsprekend is – zelfstandig kunnen wonen. Want als de gesprekken íets duidelijk maakten, is het wel hoe belangrijk een veilige woonomgeving, een eigen plekje en vrijheid zijn. Voor iedereen.

  Dit boekje is gelijktijdig het startsein voor het nieuwe beleidsplan WWZ 2013-2016 van WonenBreburg. Wij willen namelijk ook in de toekomst aan deze bijzondere doelgroep huisvesting blijven bieden, omdat wij van mening zijn dat deze mensen behoren tot de doelgroep waar wij als corporaties mede voor in het leven zijn geroepen. We hopen dan ook dat we, ondanks de bezuinigingsmaatregelen die de overheid voor de corporaties de komende jaren in petto heeft, zeker ook aan deze mensen adequate huisvesting kunnen blijven bieden".